Verzekerde fiets via Univé

Eigen risico fietsverzekering Univé

Er zijn twee soorten eigen risico:

  • Bij schade: Is de schade aan uw fiets te herstellen, dan vergoedt Univé de herstelkosten minus een eigen risico van € 20,- per schade.
  • Bij diefstal of totaal verlies (total loss) geldt alleen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht een eigen risico van 20% van het verzekerd bedrag. In die grote steden is de kans dat er iets met uw fiets gebeurt immers aanmerkelijk groter.

Vaststelling schadevergoeding en dekking bij Univé

Met de fietsverzekeringen van Univé verzekert u drie jaar lang uw rijwiel (eventueel inclusief accessoires) tegen diefstal, aanrijding en andere beschadigingen. Heeft u een nieuwe fiets (maximaal 6 maanden oud) verzekerd en is het type fiets inmiddels in prijs gestegen? Dan verzekert Univé een waardestijging tot 15% van het verzekerd bedrag mee. Dat kan belangrijk zijn. Want u krijgt het verzekerd bedrag volledig vergoed, als uw fiets wordt gestolen of total loss raakt. De vergoeding vindt plaats in contanten.

De fietsverzekering van Univé dekt in geval van een aanrijding, wanneer de verzekerde iemand anders aan zou rijden, de schade aan de eigen fiets. Loopt een persoon hierdoor schade op, dan kan de verzekerde daarvoor een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering.


De Univé-fietsverzekering wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar. Na die 3 jaar kan de fiets aansluitend opnieuw voor een periode van 3 jaar verzekerd worden.


Indien de fiets recreatief of voor toerritten wordt gebruikt is ook de racefiets of de ATB verzekerd. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een lidmaatschap van een wielervereniging en er wordt met de fiets deel genomen aan trainingen en/of wedstrijden, dan is de fiets indat niet verzekerd. Toerritten worden niet als wedstrijden gezien, zodat in dit soort ritten de fiets wel verzekerd is.

Ook bij Univé geldt overigens dat er een premiekorting wordt gegeven als de verzekerde fiets vanaf de fabriek is voorzien van een Diefstal Preventie Chip (DPC), daar een gestolen fiets met een Diefstal Preventie Chip makkelijker op te sporen is.

Verplichtingen voor de verzekerde bij schade

In geval van een aanrijding is uiteraard het verzamelen van de nodige gegevens van belang, zodat ook naam- en adresgegevens van eventuele getuigen van het ongeval genoteerd worden. Wanneer de politie is gewaarschuwd, noteer dan naam en adres van de agent op het schadeformulier.

Doe direct na ontdekking van een diefstal aangifte bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden. Zorg ervoor dat u een kopie van de aangifte meekrijgt. Er is dus voor de verzekerde naast een schademeldingsplicht (in geval van een schade) een aangifteplicht( bij diefstal).


Een andere verplichting voor de verzekerde is dat de fiets wordt voorzien van een ART-goedgekeurd slot.


Ook voor een racefiets of ATB geldt voor diefstaldekking de verplichting dat de fiets is voorzien van een ART-slot. Een ART-goedgekeurd slot is derhalve verplicht. Dat mag ook een kabelslot zijn. In een afgesloten ruimte is er geen verplichting om de fiets met een ART-slot af te sluiten.


Ook een tweedehands fiets kan verzekerd worden zolang deze voorzien is van een dergelijk door de stichting ART goedgekeurd slot. De aanschafprijs is dan, aan de hand van de nota of een bewijs van betaling, het verzekerd bedrag. Een verzekering voor een tweedehands fiets wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.

Het online afsluiten van een dergelijke verzekering is in dit geval niet mogelijk. Contact dient dan opgenomen te worden met Univé.