Fiets verzekeren bij Unigarant

Of er nu een nieuwe of een gebruikte fiets verzekerd moet worden, Unigarant Fietsverzekering biedt verschillende invalshoeken. Voor een korte of een langere termijn, voor schade of diefstal of voor beide. De dekkingsmogelijkheden zullen met dit aanbod zoveel mogelijk aan de door de verzekerde gestelde eisen kunnen voldoen. Ook accessoires kunnen worden meeverzekerd.

Ook geeft Unigarant u in de meeste gevallen 15% korting op de premie van deze fietsverzekering wanneer de fiets is uitgerust met een anti-diefstalchip.

Het eigen risico

Er geldt geen eigen risico wanneer de fiets in de eerste 3 jaar gestolen wordt of door een aanrijding of door vandalisme geheel waardeloos wordt. De aanschafwaarde wordt dan vergoed.

Vaststelling schadevergoeding en dekking bij Unigarant

Wanneer er sprake is van een totaal verlies gedurende de eerste 3 jaar na de datum van ingang van de verzekering:

  • bij een verzekering op basis van nieuwwaarde, vergoeding op basis van het verzekerd bedrag;
  • bij een verzekering op basis van afschrijving, vergoeding op basis van het verzekerde bedrag met een afschrijving van 1% per volle verstreken maand, tot een maximum van 25%.

Vanaf 3 jaar na de ingangsdatum wordt er in alle gevallen een vergoeding gegeven op basis van het verzekerde bedrag waarbij de volgende afschrijving wordt toegepast: 4e jaar 25%, 5e jaar 40% en langer 50%.

Verzekering op basis van nieuwwaarde

Dus, bij diefstal of totaal verlies van de fiets op basis van een vergoeding voor nieuwwaarde worden de volgende schadevergoedingen gehanteerd:

  • in het 1e, 2e en 3e jaar: de volle 100% van de aankoopwaarde
  • in het 4e jaar: 75% van de aankoopwaarde
  • in het 5e jaar: 60% van de aankoopwaarde
  • na het 5e jaar (verlenging): 50% van het verzekerde bedrag
  • in het 1e, 2e en 3e jaar vindt schadevergoeding plaats door levering van eenzelfde fiets. De vergoeding voor een prijsstijging van de fiets is in het 1e jaar 4%, het 2e jaar 7% en het 3e jaar 10%.

Bij een gedeeltelijke schade is sprake van een eigen risico van 50 euro bij een ATB of een racefiets en bij een andere fiets dan een ATB of een racefiets van 25 euro.

In geval van geheel verlies van een ATB of een racefiets is er sprake van een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Als gevolg van diefstal is in alle andere gevallen sprake van 0% eigen risico.

Verzekering op basis van afschrijving

De verzekering op basis van afschrijving is een verzekering die niet in de tabel wordt behandeld, maar die door de verzekeraar Unigarant voor de looptijd van 1 en 3 jaar wordt aangeboden.

De afschrijving bij deze verzekering bedraagt 1% per maand met een maximum van 25% (in het 3e jaar).


Voor mountainbikes en racefietsen of daaraan gelijk gestelde fietsen geldt een eigen risico van 20% van het verzekerd bedrag.


Bij beschadiging worden de reparatiekosten vergoed, tenzij deze kosten hoger uitkomen dan het verschil tussen de waarde van de fiets onmiddellijk voor de schade en de waarde van de restanten daarna. In dat geval is er sprake van totaal verlies.


De schaderegeling voor accessoires is gelijk aan de schaderegeling voor de fiets. Echter wordt voor accessoires geen prijsstijging vergoed.

Verplichtingen voor de verzekerde bij schade

In geval van schade door diefstal moeten de volgende zaken kunnen worden overgelegd en opgestuurd:

  • Een politierapport of een afschrift van de aangifte.
  • De originele sleutels die bij het slot horen, waarvan minimaal 1 sleutel gebruikssporen dient te vertonen en waarvan de nummers moeten overeenkomen met de bij ons geregistreerde nummers.
  • Het verzekeringsbewijs wat bij de fiets hoort en de aankoopnota van de fiets.

Bovendien heeft de verzekerde de plicht om alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade door zorgvuldig met de sleutels om te gaan en deze goed te bewaren. Tevens dient de verzekerde er voor te zorgen dat de fiets is voorzien van een  ART goedgekeurd slot, waarvan merk en sleutelnummer aan de verzekeraar zijn opgegeven.


Vervanging van het slot en/of verloren gegane sleutel(s) mag alleen via de slotenfabrikant (en niet bij de hakkenbar of de schoenmaker om de hoek) geregeld worden. Deze vervanging dient bij de verzekeraar te worden gemeld.

Ga naar de website van  Unigarant Fietsverzekeringen.