Risico regio’s voor fietsverzekeringen

De EUROPEESCHE hanteert net als LONDON bij de bepaling van de premie 2 regio’s. De ene zijn de 4 grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijnde de grootste risicoregio voor de verzekeraar en de andere regio vormt de rest van de postcodes.

UNIGARANT bijvoorbeeld, bepaalt net als de andere verzekeraars, de hoogte van de premie aan de hand van 3 regio’s. Deze zijn globaal:

  • Regio 1: Het echte platteland
  • Regio 2: De kleinere steden
  • Regio 3: De grote en middelgrote steden

Aan de hand van gegevens van deze verzekeraar laten we de verschillen in premie tussen de verschillende regios laten zien die verzekeringsmaatschappijen hanteren in verband met de te lopen risico’s.

Hoewel de premiebedragen enigszins veranderd zijn, blijven de prijsverschillen tussen de regio’s groot. Unigarant geeft de prijzen voor de fietsverzekeringspremies nu weer in een premiebedrag per maand en nog weer goedkoper, per jaar, zodat voor een verzekering zoals onder 1, er van uitgaand dat de premie een veelvoud zal zijn van het aantal jaren dat de verzekering is afgesloten, de premie in de verschillende regio’s als hierboven zal zijn.