Premies fietsverzekeringen mtb en racefiets 2013

Voor het vergelijken van de premies van de verschillende verzekeringsmaatschappijen gaan we uit van het volgende:

  • De te betalen premie wordt vergeleken op basis van een fiets van 1000 euro.
  • Bij de bovenstaande tabelvergelijking wordt niet uitgegaan van de regio die de gunstigste premie oplevert, maar wordt de regio die het beste vergelijkbaar is met de regio-indeling van de rest van de desbetreffende verzekeraars, automatisch geselecteerd, door de verzekeringen met elkaar te vergelijken op basis van een en dezelfde postcode. Dit uiteraard om een vergelijking van het bekende fruit te vermijden……
  • De daadwerkelijke premiebedragen worden uiteindelijk vastgesteld aan de hand van de postcode en de regio waarin de verzekerde daadwerkelijk woont!
  • De tabel geldt voor mtb’s, atb of racefietsen.
  • De variatie in de looptijden van de verzekeringen zijn in principe 1 en 3 jaar. Soms wordt ook een periode van 5 jaar vermeld.
  • Update prijzen 2013


* London + chip geeft recht op een korting. Deze korting hangt af van het soort fiets e.d.


Tot zover de prijzen, inclusief de poliskosten. Deze kunnen iets afwijken, bijvoorbeeld bij de Europeesche is dit 3,50 en bij Unigarant. 5,00 euro. Tevens geldt voor alle bedragen dat de assurantiebelasting die over de poliskosten wordt verrekend 21% bedraagt en dat deze niet in de vermelde premies is opgenomen.


Wat valt er op bij de verschillende verzekeraars?


  • Te zien valt dat er tussen de maatschappijen verschillen zijn te vinden in de variatie op het aantal jaren waarvoor de fietsverzekering kan worden afgesloten.
  • Waar de ene verzekeraar alleen polissen afsluit voor de duur van drie jaar, terwijl de ander slechts in diefstal en schade polissen doet.

Enerzijds heeft dit misschien te maken met het proces van standaardisatie, waarbij slechts een gering aantal vormen van het verzekeringsprodukt in de etalage verschijnen, teneinde voor de verzekeraar een efficiente bedrijfsvoering op te leveren. Anderzijds heeft dit kleine assortiment misschien ten doel om overzichtelijkheid en helderheid over dit produkt te bieden aan de verzekerden.


Natuurlijk wil de verzekeraar zijn klanten een zo’n compleet mogelijk pakket verzekeringen aan kunnen bieden. Hier wordt dan ook op ingespeeld door de verzekeraar: Immers er zijn zeer veel verzekerden die hun hele hebben en houden bij een en dezelfde verzekeraar hebben weten onder te brengen. Voor een verzekeraar mede een reden temeer om een (op het eerste gezicht wellicht minder interessant) verzekeringsprodukt in een beperkte variant van deze verzekering aan hun klanten aan te kunnen bieden, om hiermee ook dit ‘graantje’ en passant mee te kunnen pikken.

Soms vormt zo’n eenvoudige fietsverzekering zelfs de basis voor een steeds verder uitbreidend pakket aan verzekeringen bij dezelfde verzekeraar. Bottom line is eigenlijk dat het de moeite loont om te shoppen……..en niet alleen met de fietsverzekering.