Premies verzekering elektrische fiets

Teneinde een enigszins juiste vergelijking te kunnen maken hebben wij de elektrische fietsverzekering hier tegen de beschikbare, maar tevens ook onderling vergelijkbare condities van de verschillende verzekeraars afgezet. Als een soort rode draad zal de verzekering met een looptijd van 3 jaar op basis van diefstal en beschadiging als basis dienen voor de vergelijking met de rest van de aanbieders van dit verzekeringsprodukt. Ook andere looptijden en verzekeringsmogelijkheden zullen hierin worden weer gegeven, maar dan wel zodanig dat ze onderling vergelijkbaar blijven. Om die reden zijn, hoewel ze niet veel voorkomen, afwijkende looptijden buiten beschouwing gelaten. Uiteraard zal verder, ook al weer voor de juiste vergelijking, moeten worden uitgegaan van een en dezelfde regio en een en hetzelfde bedrag, te weten € 2000.

Alvorens tot de aankoop van een elektrische fiets kan worden overgegaan is het zaak om van de diverse merken en uitvoeringen goed te kijken waar de individuele behoeftes precies liggen, zodat wat deze keus betreft er zoveel mogelijk sprake zal kunnen zijn van maatwerk. Kijk hiervoor ook eens op onze website over Elektrische fietsen want de keuze is groot. Echter wat daarna, na het kieswerk, ook zeker niet vergeten dient te worden bij de aanschaf van een elektrische fiets, is om dit bezit te verzekeren. Het is aan te bevelen, gezien de relatief hoge aanschafprijs van een dergelijke fiets, deze van een goede verzekering te voorzien, zodat ook voor dit kostbare bezit de verzekeringsmarkt nog even dient te worden afgespeurd naar de meest geschikte elektrische fietsverzekering.

Al speurend naar een verzekeraar voor de elektrische fiets zal het dan zijn opgevallen dat er op dit specifieke verzekeringsgebied slechts een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen zullen worden gevonden. Voor het afsluiten van de verzekering voor de elektrische fiets blijken de mogelijkheden derhalve niet zo uitgebreid te zijn als voor het aanbod aan fietsverzekering voor de gewone fiets. Een direct voordeel van een dergelijke beperkte aanbod is, dat het de keuze een stuk eenvoudiger maakt. De mogelijkheden die er zijn op dit verzekeringsvlak worden hier besproken en hoewel ze niet uitputtend zijn, zal het een weergave zijn van de belangrijkste maatschappijen die op dit terrein werkzaam zijn.

Verzekeren tegen schade en/of diefstal van een elektrische fiets

Beperkt casco is de term die gebruikt wordt voor de schade die is ontstaan als gevolg van diefstal, ook wel gewoon diefstal genoemd terwijl volledig casco of ook wel eenvoudigweg casco genoemd, eveneens naast de diefstalschade, die schade zal vergoeden die is ontstaan door bijvoorbeeld een val of anderszins vallen, brand, een aanrijding en beschadigingen.

De beste koop is afhankelijk van meerder factoren, dus niet zomaar te geven. Een indicatie:


Uit een vergelijk van fietsverzekeringen voor stadsfietsen en E-bikes zijn vier maatschappijen te voorschijn gekomen die de hoogste score hebben weten te behalen, met allen hetzelfde aantal punten. Het zijn: de ANWB, Unigarant via de rijwielhandelaar en via de internet/assurantietussenpersoon en Univé. Op enige afstand kwam Enra, tot slot Orion Direct, Helepolis en London Verzekeringen. Gekeken is naar de volgende verzekeringsvormen: Beperkt cascoverzekeringen en naar volledig cascoverzekeringen voor E-bikes. De beperkt cascoverzekering dekt alleen de schade door diefstal, terwijl de volledig cascoverzekering ook de schade door vallen, brand, aanrijdingen, slippen en vervoersbeschadigingen vergoedt. Van alle aanbieders is de premie opgevraagd van een verzekering waarbij drie jaar vooraf wordt betaald.


Uit het onderzoek blijkt dat sommige aanbieders liever geen verzekering afsluiten in de 4 grote steden en/of voor fietsen duurder dan € 1500. Veel maatschappijen hanteren voor elektrische fietsen, de zgn. E-bikes, één vaste premie. Bij volledige cascodekking van de E-bike is Univé buiten de 4 grote steden het voordeligst, terwijl de inwoners van de 4 steden zijn het voordeligst uit bij Orion Direct. De premie voor 3 jaar kost dan bij Univé € 130,-. Bij louter diefstaldekking is Orion Direct het voordeligst met € 123 voor 3 jaar, zodat de keus voor een volledige cascoverzekering het meest vanzelfsprekend lijkt te zijn bij de verzekering van een elektrische fiets.


Als fietskoper die een verzekering wil gaan afsluiten is hierbij eveneens vaak na diefstal een keus uit de uitkering van de schade in geld of in natura. Zowel bij de ANWB, London als bij Univé wordt de schade uitgekeerd in geld. Alle verzekeringen keren uit op basis van nieuwwaarde, terwijl er alleen bij Univé sprake is van het meeverzekeren van in de tijd voorkomende eventuele prijsstijgingen. Een uitkering die in natura wordt gedaan door de verzekeraar zal betekenen dat de verzekeraar na de diefstal tot de levering van een nieuwe fiets van hetzelfde merk en type zal over gaan. Dit is het geval Bij Orion Direct en bij ENRA.


Bij Unigarant hangt de wijze van uitkeren af van de manier waarop de verzekering is afgesloten; Wanneer de verzekeringspolis via een fietsendealer is afgesloten wordt de schade in natura uitgekeerd. In de andere gevallen wordt het schadebedrag voldaan.


Wat we hier nog even opmerken is dat bij volledige cascodekking van de elektrische fiets de verzekeraar Univé de beste koop is wanneer uw woonplaats/postcode buiten de 4 grote steden valt, terwijl de beste koop voor de inwoners van diezelfde 4 grote steden gezocht moet worden bij Orion direct.


Verzekeren tegen aansprakelijkheid (WA) niet langer nodig.

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een geheel andere verzekering dan de aangeboden fietsverzekeringen en heeft te maken met de aansprakelijkheid van de bestuurder van een voertuig waarmee schade wordt berokkend, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van schade die voortvloeit als gevolg van een ongeval. Hierbij is uiteraard de schuldvraag in het geding, waaruit dan bepaald gaat worden wie er voor de veroorzaakte schade aansprakelijk is.

Voor wat deze WA verzekering betreft heeft het ministerie van Justitie besloten dat deze verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen per 1-1-2007 is komen te vervallen. Dit betekent dat de gebruikers van een dergelijke fiets, in ieder geval met een verzekering minder toe kunnen. De invoering van deze verzekering leek voor veel ouderen een hindernis te zijn in het besluit om tot de aanschaf van een elektrische fiets over te gaan. Mede omdat de tijd heeft geleerd dat er niets is gebleken van een weliswaar verwacht, maar niet uitgekomen verhoogd risico op verkeersongelukken onder deze fietsdeelnemers, is de maatregel door het ministerie teruggedraaid.

Het is derhalve niet langer verplicht de fiets met trapondersteuning WA te verzekeren. Wanneer er toch nog twijfels bestaan over het al dan niet af sluiten van een dergelijk verzekering, dan luidt het advies simpelweg om even contact op te nemen met de verzekeraar. Wat dan over blijft, en waarover het hier ook dient te gaan, is de verzekering tegen schade en/of diefstal van de elektrische fiets.