De fietsverzekering van London is standaard voorzien van een verhaalsbijstandverzekering. Indien deze verzekering is gesloten met een dekking tegen diefstal en beschadiging, dan verleent verzekeraar rechtsbijstand tot maximaal €10.000, mocht de verzekerde door een ongeval met de fiets schade oplopen. Een erkend schaderegelingsbureau zal zich dan voor de verzekerde inzetten om de door verzekerde geleden schade te verhalen op de tegenpartij.

Het eigen risico bij London

De dekking geldt voor diefstal van een nieuwe fiets en wordt afgesloten voor de duur van drie jaar. Ook tweedehands fietsen die nog geen 3 jaar zijn kunnen voor maximaal drie jaar worden verzekerd, waarbij geen eigen risico geldt.


Wanneer er sprake is van een beschadiging (dekking diefstal en schade) draagt de verzekerde per gebeurtenis een eigen risico van € 34. In alle andere gevallen geldt de hierna volgende regeling:

  • In geval van totaal verlies van een gewone fiets geldt geen eigen risico…..,maar…..
  • Is er echter sprake van diefstal in de postcodes van de 4 grote steden Amsterdam (1000-1119), Rotterdam (3000-3099), Utrecht (3500-3599) en Den Haag (2500-2599), dan geldt een eigen risico van 25% voor zowel gewone fietsen als voor ATB-fietsen van het verzekerd bedrag.
  • In geval van totaal verlies van ATB-fietsen buiten deze genoemde postcode-gebieden geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Is er sprake van ’totaal verlies’ van een gewone fiets buiten de 4 grote steden, dan geldt geen eigen risico voor de verzekerde.

Vaststelling schadevergoeding en dekking bij London

De dekking voor (alleen) diefstal van een fiets wordt afgesloten voor de duur van drie jaar. De verzekeringsduur voor de uitgebreidere dekking,die voor diefstal en beschadiging, is 3 jaar en kan ook voor tweedehands fietsen worden afgesloten.

Een ATB kan alleen op basis van de ‘dekking tegen diefstal en beschadiging’ worden afgesloten. Voor ATB’s geldt afgezien van een hogere premie een eigen risico bij ’totaal verlies’ van 20% van het verzekerde bedrag. Als de fiets gestolen wordt, moeten zowel de gewone als de reservesleutel worden ingeleverd. Fietsen die gebruikt worden voor koeriersdiensten of wedstrijden kunnen niet geaccepteerd worden.

Race- en crossfietsen zijn tevens uitgesloten van dekking!

Voor een gewone fiets geldt een extra voordelig tarief als de fiets is voorzien van een Anti-diefstal chip of van een AXA Defender RL slot. Deze korting is onder andere afhankelijk van de soort fiets en de aankoopprijs.

Binnen deze schaderegelingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de verzekeringen die worden afgesloten via de assurantietussenpersoon en de verzekeringen die via de rijwielhandel worden afgesloten.

In geval van schade, die ontstaat binnen 3 jaar na de ingangsdatum van een gesloten verzekering via de rijwielhandel, voortkomend uit ’totaal verlies’ of diefstal, wordt een nieuwe fiets van hetzelfde merk, of een gelijkwaardige fiets tot het verzekerd bedrag geleverd, waarbij de uitbetaling door de verzekeraar rechtstreeks wordt uitbetaald aan de rijwielhandelaar bij wie de verzekering werd afgesloten. Wanneer er een eigen risico is, dient de verzekerde dit dan tenslotte nog aan de rijwielhandelaar te voldoen.

Is de fietsverzekering afgesloten via een assurantietussenpersoon dan wordt het verzekerd bedrag aan de verzekerde uitbetaald onder aftrek van een mogelijk eigen risico.

Onafhankelijk van waar de verzekering werd gesloten geldt het volgende bij verlenging van de verzekering: Bij verlenging van een dergelijke verzekering vanaf 3 jaar na de datum van ingang van de verzekering geldt een uitkering van het verzekerde bedrag minus een eventueel eigen risico en een afschrijving van 25% tot 4 jaar na de ingangsdatum van de verzekering en 50% daarna.

In geval van schade die gedeeltelijk is wordt die schade vergoed die voortkomt uit de reparatie onder aftrek van het eigen risico. Is de fiets de reparatie niet waard, dan is er sprake van ”totaalverlies’ en wordt de schade vergoed zoals die hierboven uiteengezet is.

Verplichtingen voor de verzekerde bij schade

De verzekeraar verwacht van de verzekerde een zorgplicht, waaronder zoveel mag worden verstaan als dat de verzekerde de fiets voorziet van een goedgekeurd ART veiligheidsslot (zie hiervoor de lijst van de stichtingART), en verder alle voorzorgen neemt ter voorkoming van verlies van de fiets.

Verder wordt van de verzekerde verwacht dat deze de fiets, zoveel als mogelijk is, op slot zet in een afgesloten ruimte of stalling, zorgvuldig met de sleutels van de fiets omgaat en deze niet laat slingeren. Mocht een sleutel toch nog verloren raken dan dient het bijmaken van een sleutel met de verzekeraar overlegd te worden en het nieuwe sleutelnummer aan deze worden doorgegeven.

Mocht de fiets verzekerd zijn voor een bedrag dat hoger ligt dan 1600 euro en/of in een van de 4 grote steden worden gestald, dan moet de fiets niet alleen met een ART goedgekeurd slot zijn uitgerust, maar tevens met een door de stichting ART goedgekeurd kabel, ketting of beugelslot aan een aard-of nagelvast voorwerp, zoals een brug of iets dergelijks, worden vastgezet.

Wanneer er sprake is van schade als gevolg van een aanrijding of een beschadiging dan dient de verzekeraar hiervan z.s.m., maar in ieder geval binnen uiterlijk 2 weken hierover geinformeerd te worden. In het geval dat een gedeeltelijke schade zich voordoet die het bedrag van 225 euro te boven gaat, moet allereerst aan de verzekeraar om toestemming voor reparatie worden verzocht en tevens de nota worden overlegd.


Is sprake van schade door diefstal of verduistering dan moet de politie of een andere relevante instantie hiervan in kennis worden gesteld en dienen naast de originele sleutels van het slot of de sloten een bewijs van deze aangifte worden overlegd, waarbij een van de sleutels (per slot!) gebruikssporen dient te hebben. Mocht de fiets weer terug worden gevonden dan moet dit z.s.m. aan de verzekeraar worden gemeld.