Dekking van een fietsverzekering

Ondanks het relatief eenvoudige onderwerp ‘hoe een fiets te verzekeren’, is op dit terrein, met name door het uitgebreide aanbod aan fietsverzekeringen, nog wel wat nuttige informatie over dit onderwerp te vergaren.

Om een keuze te kunnen maken uit de verschillende dekkingsvormen die bij een fietsverzekering worden aangeboden zijn er een aantal zaken van belang.

Wordt de fiets bijvoorbeeld intensief gebruikt? 

In dat geval is een uitgebreide dekking aan te bevelen, vooral wanneer de fiets her en der wordt gestald. Wordt de fiets daarentegen zelden ergens achtergelaten dan zal een minder uitgebreide dekking al snel voldoende zijn.

Staat de woonomgeving waarin de fiets wordt gebruikt bekend als ‘gevoelig voor diefstal’?

Dan is het handig om de fiets goed te verzekeren.

Een dure fiets is vaak ook gevoeliger voor diefstal…..

Zo zijn er een aantal logische criteria, waarop de verzekering door u kan worden afgestemd. Afhankelijk van de gekozen dekking krijgt u de aanschafprijs of een vergoeding terug voor uw ‘stalen ros’. Komt vandalisme maar al te vaak voor in de regio? Verzeker de fiets dan voor een aansluitende periode van drie of vijf jaar tegen diefstal én beschadiging met een dekking die is gebaseerd op de aanschafprijs.

Bovendien is de ene aanbieder de andere niet, zodat een vergelijking op prijs en voorwaarden vaak nuttig kan zijn.


Wat dekt de verzekering en wat niet?

Waar de ene verzekering of verzekeringspolis slechts die schade dekt die het gevolg is van diefstal, dekt de andere polis weer schade én diefstal.

Weer een andere verzekeraar of verzekeringspolis zal alleen die kosten dekken die ontstaan zijn uit een schade, zoals die bijvoorbeeld is ontstaan als gevolg van een aanrijding met een tweede partij.


Bij schades die zijn ontstaan als gevolg van een valpartij, wat nog wel eens voor kan komen op de fiets, kan er ook sprake zijn van een, al dan niet schuldige, tegenpartij. In het geval dat een tegenpartij de schuld draagt aan het ongeval en aansprakelijk zal worden gesteld voor de hieruit ontstane schade, zal de verzekeraar allereerst trachten de schade te verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij, wat nog al eens tot vertraging in de uitbetaling kan leiden. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar de polis is gesloten kan de periode van afwikkeling en uiteindelijke betaling varieren. Ook dit aspect kan tussen twee verschillende verzekeringsmaatschappijen hemelsbreed verschillen. Een vlotte afwikkeling is wel zo prettig. Maar dit terzijde.

Voor een schade die onstaat uit een (onge)val met de fiets is echter niet altijd een tweede partij nodig. Vaak voordat het goed en wel tot de fietser is doorgedrongen, is deze in een innige inspectie verwikkeld van de keiharde ondergrond waarop even daarvoor nog vrolijk werd rondgefietst.Het is ook prettig wanneer dit soort schade verzekerd kan worden Dit heet dan een ‘eenzijdig ongeval’. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan schade die ontstaat als gevolg van het mountainbiken.


Ook deze schades worden door fietsverzekeraars onder bepaalde voorwaarden vergoed. Deze voorwaarden liggen dan veelal wel in de sfeer van een eigen risico.