Het eigen risico

Bij de eerste twee onderstaande dekkingsvormen, de diefstalvorm op basis van afschrijving en die op basis van nieuwwaarde (beide gedurende 3 jaar), is geen sprake van een eigen risico voor de vezekerde. In het geval van schade echter is bij de twee volgende dekkingsvormen wel sprake van een eigen risico voor de verzekerde. Zie voor de dekkingen hieronder.

Vaststelling schadevergoeding en dekking bij ANWB fietsverzekeringen

Diefstal 3 jaar

Dit is een dekkingsvorm die is gebaseerd op afschrijving, zonder een eigen risico. (Deze verzekering staat overigens niet in de tabel met de vergelijking van de premies). De looptijd van deze verzekering is drie jaar, waarbij de premie in EEN keer wordt voldaan.

Uitgangspunt is het verzekerd bedrag en de vergoeding neemt af naarmate het aantal maanden dat de fiets oud is toeneemt met een afschrijving van 1% per maand. Maximaal kan er 25% worden afgeschreven. De aanschafwaarde van uw fiets en de waarde van eventueel meeverzekerde accessoires vormen tesamen het verzekerde bedrag. De verzekering heeft een looptijd van 3 jaar, met een eenmalige premiebetaling.

Diefstal, 3 jaar dekking op basis van nieuwwaarde

De aankoopprijs wordt in zijn geheel vergoed in geval van diefstal en er is geen sprake van een eigen risico. Eenmalige premiebetaling en een looptijd van 3 jaar.

Diefstal en Beschadiging, 3 jaar dekking op basis van nieuwwaarde

Als uw fiets wordt gestolen of door een aanrijding of vandalisme volledig verloren gaat, krijgt u de aanschafprijs terug. U heeft hierbij geen eigenrisico. Bij een gedeeltelijke beschadiging van uw fiets bedraagt het eigen risico voor gewone fietsen € 20,- en voor ATB en racefietsen € 45,-. De verzekering heeft een looptijd van 3 jaar, en u betaalt eenmalig premie.

Diefstal en Beschadiging, 5 jaar dekking op basis van nieuwwaarde

Wanneer de fiets in de eerste 3 jaar in zijn geheel verloren gaat door diefstal, een aanrijding of als gevolg van vandalisme dan wordt de aankoopprijs vergoed. Er geldt geen eigen risico. In het 4e jaar wordt 75% vergoed, en in het 5e jaar wordt de helft (50%!) van de aankoopprijs van uw fiets terugbetaald.

Bij een gedeeltelijke beschadiging van uw fiets bedraagt het eigen risico voor gewone fietsen € 20,- en voor ATB en racefietsen € 45,-. De verzekering heeft een looptijd van 5 jaar, en u betaalt eenmalig premie. Wanneer er sprake mocht zijn van diefstal in het begin van de verzekeringsperiode, gedurende de eerste 2 jaar, dan wordt ook nog eens een stuk van de premie terug gestort door de verzekeraar.

Verplichtingen van de verzekerde bij schade

Er geldt een voorwaarde voor de ANWB Fietsverzekering. Zet uw fiets altijd op slot met een ART-goedgekeurd veiligheidsslot. Welke sloten dit zijn isook bekend bij uw ANWB-winkel in de buurt.

Indien u schade heeft, is het van belang dat u deze schade binnen twee weken bij de verzekeraar meldt. Dit kunt u doen door het schadeformulier te sturen naar ANWB Assurantien.


Als u nog gegevens of zaken moet nasturen, geef dit dan aan op het formulier. Vermeld daarbij dan ook het schadenummer, als dit al bij u bekend is. Maak voor uzelf foto’s van de situatie en de schade, dit maakt het geheel duidelijker en u heeft altijd iets achter de hand. U hoeft de foto’s niet met het schadeformulier mee te sturen. Ook getuigenverklaringen zijn vaak waardevol.