Enra fietsverzekering

Enra fietsverzekering

De fietsverzekering kan uitsluitend bij de fietsspecialisten worden afgesloten die met Enra samenwerken, zodat een nieuwe fiets direct verzekerd de deur uit gaat. De premie wordt bepaald door uit te gaan van de verkoopprijs van de fiets, inclusief het slot en de schroefvast gemonteerde accessoires. Dit bedrag is dan de aankoopprijs = verzekerde waarde.

Daarnaast kan de fiets en/of het slot uitgerust zijn met een zogenaamde Diefstel Preventie Chip. Hiervoor gelden de voordeligere tarieven. ENRA weet zich te profileren door een samenwerking met een landelijk netwerk van tweewielerspecialisten.

"De nationale fiets verzekering" van Enra is bij vrijwel alle onafhankelijke fietsspecialisten in Nederland aan te schaffen. Enra voert op maat ontwikkelde fietsverzekeringen voor diverse in- en verkooporganisaties. Tevens is er via Enra de mogelijkheid om voor het fietsmerk Koga-Miyata een fietsverzekering af te sluiten.

De fietsverzekeringen kunnen worden afgesloten voor bijna alle fietsen (nieuw of gebruikt) inclusief racefietsen en mountainbikes, zolang er geen beroep op de verzekering wordt gedaan door de verzekerde als gevolg van diefstal of schade die voortkomt uit deelname aan wedstrijden. (Dit laatste is door onze redactie telefonisch gecheckt, daar een antwoord van Enra op een vraag, die op de site over dit item werd gesteld, hierover anders luidde.)

Tevens zijn tegelijk alle verschillende verzekeringsaanbiedingen (samenwerkingsverbanden van Enra met de diverse fietsorganisaties) tegen het licht gehouden om te zien of er nog onderlinge verschillen in de premie te ontdekken zouden zijn. De premies waren overal hetzelfde.

Het eigen risico bij Enra

Bij diefstalschade of totaal verlies is er geen eigen risico van toepassing. Bij cascoschade is er een eigen risico van 25 euro van toepassing. Wanneer er sprake is van een eigen risico dient u dit zelf met de fietsspecialist te verrekenen.

Vaststelling schadevergoeding en dekking bij Enra

Alle schade wordt door Enra met de fietsspecialist afgewikkeld. Er wordt dus geen geld uitgekeerd maar de verzekerde ontvangt bij diefstal een nieuwe, gelijkwaardige fiets. Is er sprake van cascoschade en dekt de polis deze schade dan zal de fietsspecialist deze herstellen. Mocht dat niet meer mogelijk zijn ,dan zal de verzekerde eveneens een nieuwe, gelijkwaardige fiets terugkrijgen.

De reparatienota gaat met het schadeformulier naar de Enra en deze maakt de schade, onder aftrek van het eigen risico, aan de fietsspecialist over. Het eigen risico moet vervolgens door de verzekerde aan de fietsspecialist voldaan worden.

De mogelijke dekkingen zijn alleerst een diefstalverzekering, waarbij de fiets, naar keuze gedurende 2, 3 of 4 jaar, verzekerd is tegen diefstal, alsmede tegen de gevolgschade ontstaan na diefstal van de fiets. Diefstal van onderdelen of schade veroorzaakt door een poging tot diefstal vallen niet onder deze dekking.

De andere vorm is de diefstal plus cascoverzekering. Deze verzekering geeft naast de dekking bij diefstal, ook vergoeding bij schade ontstaan door een van buitenkomend onheil (zoals aanrijding, vallen etc.). Tevens zijn hier een ongevallen opzittenden verzekering en een verhaalsrechtsbijstandverzekering in opgenomen.

Verplichtingen voor de verzekerde bij schade

Allereerst dient de te verzekeren fiets te zijn uitgerust met een ART goedgekeurd slot. De fietsspecialist weet precies welke sloten dat zijn. Een lijst van deze goedgekeurde sloten is te vinden op de site van de stichting ART.

Na diefstal dient verzekerde binnen 3 maal 24 uur aangifte te doen bij de politie of de daartoe aangewezen autoriteiten. Met het opgemaakte originele proces verbaal, de originele sleutels en het certificaat kan deze zich bij de desbetreffende fietsspecialist vervoegen. Deze stuurt alles naar de verzekeraar, die de schade verder in behandeling zal nemen. Normaal gesproken zal de verzekerde binnen 1 week bericht ontvangen dat er door de genoemde fietsspecialist een nieuwe fiets geleverd zal gaan worden.

Bij cascoschade dient de verzekerde het schadeformulier bij de fietsspecialist in te vullen. Deze beoordeelt dan de schade en overlegt met de verzekeraar over de te verrichten reparatie. De verzekerde hoort dan direct of er wordt overgegaan tot reparatie of dat er een expert aan te pas komt, die de schade op zal gaan nemen. Dit laatste is van belang wanneer er sprake mocht zijn van een aansprakelijk te stellen tegenpartij. Na reparatie stuurt hij de reparatienota met het schadeformulier naar ENRA. Deze maakt de schade, onder aftrek van het eigen risico, aan de fietsspecialist over. Het eigen risico dient de verzekerde vervolgens aan de fietsspecialist af te dragen.

ga naar de website van ENRA fietsverzekeringen